Ceník služeb

vedení daňové evidence 25 Kč za řádek
zpracování účetnictví 25 Kč za řádek
vedení mzdového účetnictví 200 Kč za 1 zaměstnance
daňové přiznání – fyzická osoba 1000 Kč
přehled OSSZ – fyzická osoba 500 Kč
přehled ZP – fyzická osoba 500 Kč
odevzdání daňového přiznání a přehledů na úřady 500 Kč
daňové přiznání – právnická osoba 1000 Kč
přílohy k daň.přiznání PO – rozvaha, výsledovka, příloha – každý formulář 500 Kč
DPH 1000 Kč
silniční daň 1000 Kč
osobní konzultace 500 Kč/hod
ostatní 400 Kč/hod
  • lze sjednat paušální poplatek – měsíční, čtvrtletní – vždy podle přibližného množství dokladů s přihlédnutím k pracnosti dle typu klienta
  • administrativní práce, skenování a kopírování – vždy po domluvě s klientem

Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné při dodání kompletních podkladů.

Ke každému klientovi je přistupováno individuálně podle jeho potřeb a možností.

Při kompletním vedení účetnictví nebo daňové evidence s paušální měsíční platbou je poradenství a daňové přiznání související s podnikatelskou činností poskytováno zdarma, s paušální čtvrtletní platbou je účtováno za daňové přiznání 500 Kč včetně přehledů nebo příloh. V paušální sazbě je již toto zohledněno.